Zmiana firmy odbierającej odpady na terenie gminy - harmonogram na 2017r.

W dniu 22 grudnia miało miejsce podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu gminy w roku 2017

z Zakładem  Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A w  Ostrowie Wlkp.  Firma ta  złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród 4 firm, które wystartowały w przetargu. Za odbiór i zagospodarowanie założonej ilości odpadów zaoferowała cenę 333.777,09zł. Przedstawiciele firmy w najbliższych dniach dostarczą mieszkańcom harmonogramy odbioru odpadów.

Nowy harmonogram odbioru odpadów w roku 2017  (pobierz)