Galerie

Wywieszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do  dzierżawy  w  trybie bezprzetargowym w  miejscowości  Nowa Wieś  i  Rozdrażew.

Wykaz  zostanie  wywieszony w  dniach  od 10 do 31 stycznia 2017 roku. Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 7 tel. 62 722 13 05 wew. 47 (wykaz)