Galerie

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy rolnikom, że w lutym 2017r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(Dz.U. z 2015r., poz. 1340). Wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2017r. należy składać w gminie właściwej ze względu na położenie gruntu w terminie od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. Przypomina się, że maksymalny zwrot podatku akcyzowego w 2017r. wynosi: 86,00zł x ilość ha użytków rolnych. Wyjaśnia się, że użytki rolne należy wykazać według stanu na dzień 1 lutego 2017r. Wnioski można pobrać u sołtysów wsi lub w kasie Urzędu Gminy.