Galerie

Wywieszenie wykazu nieruchomości do najmu i dzierżawy

Wójt  Gminy  informuje o  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3  wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do oddania w najem i  dzierżawę  w  trybie bezprzetargowym.

Wykaz  zostanie  wywieszony w  dniach  od 7 lutego  do 28 lutego  2017 roku. Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. 62 722 13 05 wew. 41 (wykaz)