Galerie

Wykaz nieruchomości do najmu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz będzie wywieszony   w dniach od 27 lutego do 20 marca 2017 r. (wykaz)