Galerie

Powszechny Spis Rolny 2010

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniach 1 września - 31 października 2010 r. zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny oraz badanie metod produkcji rolnej.

Zbieranie danych przeprowadzone będzie przez rachmistrza spisowego,metodą wywiadu bezpośredniego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego.Użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach.

 

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będą zbierane informacje:
• według stanu na 30 czerwca 2010 r. o godz. 24.00 (prosimy o zapamiętanie lub zapisanie informacji o swoim gospodarstwie rolnym)
- użytkowanie gruntów
- powierzchnia zasiewów,
- pogłowie zwierząt gospodarskich,
- prowadzenie działalności rolniczej,
- ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze.
• z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.
- struktura dochodów gospodarstwa domowego,
- aktywność ekonomiczna ( kto pracuje w gospodarstwie i w jakim wymiarze czasu),
- zużycie nawozów mineralnych, wapniowych,
- prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym.
Wszystkie zebrane dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, ponadto objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w art. 10 ustawy o statystyce publicznej oraz ustawie o ochronie danych osobowych.