Komunikat ostrzegawczy – przymrozki/1

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz. 23.00 dnia 19.04.2017r.  do godz. 7.30  dnia 20.04.2017r. przewiduje się przymrozki do -8 °C przy gruncie.