Ostrzegamy mieszkańców o przymrozkach

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz. 02.00 dnia 09.05.2017r.  do godz. 7.00  dnia 9.05.2017r. przewiduje się przymrozki do -3 °C przy gruncie.