Galerie

Termin i porządek obrad XXVII nadzwyczajnej sesji

W dniu 17 maja 2016r. o godz. 15.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmian budżetu  gminy na 2017r.,
    2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017-2025.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zamknięcie obrad.