Informacja z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 17 maja 2017r. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy. Przyczyną  zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia dwóch uchwał.

Pierwszą  uchwałą Rada znowelizowała tegoroczny budżet. W ramach wprowadzonej kwoty 83.000zł z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku poprzedniego zwiększono środki zabezpieczone na przebudowę drogi w Maciejewie. Dodatkowo w ramach przesunięć wydatków w dz. Transport i łączność zwiększono środki zabezpieczone na przebudowę drogi w Grębowie (37.000zł).
W konsekwencji zmian budżetu dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025. W zestawieniu przedsięwzięć  zwiększono limit zobowiązań na  przebudowę drogi w Maciejewie do kwoty 408.000zł.
Obie uchwały wynikły z przeprowadzonego przetargu na przebudowę dróg gminnych, w którym osiągnięte ceny w przypadku dwóch dróg okazały się wyższe od zabezpieczonych w budżecie środków.