Galerie

Nabór na stanowisko

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Nowej Wsi ogłasza nabór na stanowisko sekretarki szkolnej w wymiarze ½ etatu.
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym lub   administracyjnym,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej   stanowisku,
- umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia,
- polskie obywatelstwo,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych.