Galerie

Termin i porządek obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu  6 czerwca 2017r. o godz.15.00  w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XXIX  nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
3. Zapoznanie ze skargą złożoną do Rady Gminy.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.