Galerie

Popłyną kolejne pieniądze unijne

W końcu  lipca Zarząd Województwa  Wielkopolskiego ogłosił listę operacji zatwierdzonych w II naborze dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.
Złożony przez Urząd Gminy wniosek dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy  uzyskał 10 pkt i zajął 13 lokatę na liście 96 projektów w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Zarząd Województwa zapowiada zawieranie umów w miarę środków finansowych wg kolejności  projektów na liście. Gmina Rozdrażew w styczniu br. zawarła umowę na dofinansowanie w ramach powyższego działania realizowanej obecnie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w Rozdrażewie, które biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia przetargowe wyniesie blisko 2 mln zł. Kwota dofinansowania inwestycji w Nowej Wsi i Budach również  wynosić będzie ok. 2 mln zł z uwagi na limit 4 mln zł dofinansowania na gminę w okresie realizacji PROW 2007 - 2013. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2012 – 2013.