Galerie

Informacja o wykazie nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę .Wykaz będzie wywieszony w dniach od 5 do 27 sierpnia 2010 r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 lub pod numerem tel. (62) 7221305.