Galerie

Spotkania informacyjne dotyczące energii odnawialnej

Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania do odnawialnych źródeł energii

w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (wartości netto) z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1.1. "Wytwarzanie Energii Pochodzącej ze Źródeł Odnawialnych".  Działanie to zakłada, że w oparciu o deklaracje mieszkańców sporządzany jest wspólny wniosek o dofinansowanie montażu dla celów mieszkalnych: kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, instalacji fotowoltaicznych lub kotłów c.o. na biomasę. Spotkania odbędą się w środę, 19 lipca w sali wiejskiej w Nowej Wsi o godz. 20.00 oraz w czwartek, 20 lipca w sali wiejskiej w Rozdrażewie o godz. 11.00. Więcej informacji uzyskać można u koordynatora programu pod numerem telefonu 531 900 502.

Plakat (pobierz)