Galerie

Bezpłatne badania profilaktyczne

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że Ośrodek Profilaktyki   i Epidemiologii Nowotworów  w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w dniu 13 września 2010r. o godz. 12.00 w sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy podczas której zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne probówki  do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego). Natomiast w dniu 17 września 2010r. w godz. 9.00 - 13.00 w sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie  ul. Rynek 2) pobierana będzie krew  na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia wzwyż. Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku. Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z kałem.  Na wszystkie badania prosimy zabrać dowód osobisty. Zapisy na bezpłatne badania, finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego przyjmuje Urząd Gminy w Rozdrażewie  tel. (062) 7221-314. Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.