Galerie

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 11 – 25 sierpnia   w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie gminy zostanie przeprowadzone badanie plonów zbóż  oraz rzepaku  i rzepiku

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania będą mogły udzielać wymaganych informacji poprzez:
- samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 11-16 sierpnia 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach  17-25 sierpnia 2017 r.
 Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm.
Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 w godz. 8.00-18.00.
 

Badania rolne (pobierz)

Plakat             (pobierz)