Galerie

Termin i porządek obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu  30 sierpnia 2017r.  o godz. 14.30 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu
        pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski,
        Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”,
    2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017 - 2025.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.