Galerie

Informacja z obrad XLI sesji Rady Gminy

XLI sesja Rady Gminy odbyła się 20 sierpnia 2010r. Podczas sesji Rada Gminy podjęła sześć  uchwał. Pierwsza dotyczyła uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Rozdrażew i zaktualizowała zapisy 10 - letniego już studium.
Więcej ...>>>