Galerie

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015, a także prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko.
Konsultacje społeczne dla ww. programu zostaną przeprowadzone dwu etapowo.
Pierwszym etapem będzie zapewnienie zainteresowanym możliwości  dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć internet  www.gddkia.gov.pl w zakładce Prognoza Oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015 oraz w formie pisemnej w naszej siedzibie w Poznaniu przy ul. Gajowej 6 w Wydziale Ochrony Środowiska  p. III pok. 303. Istnieje również możliwość przesyłania uwag poprzez przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy.
W drugim etapie odbędzie się jednodniowe spotkanie w trakcie którego będzie można zapoznać się również z opracowaną dokumentacją, dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg  Krajowych na lata 2010-2015, a także jeżeli  zgłosicie Państwo wcześniej uwagi lub pytania drogą elektroniczną - poprzez formularz kontaktowy do zgłoszonych pytań i uwag będą mogli odnieść się eksperci, którzy byli autorami wspomnianej prognozy.
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 września 2010r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Al. Niepodległości 16-18 w Poznaniu Budynek C I piętro od godz. 9.00 do godz. 18.00.