Galerie

Profilaktyczne badania dla kobiet w Rozdrażewie

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 24 listopada 2017r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Mammobus ustawiony zostanie  przy Szkole  Podstawowej  ul. Krotoszyńska 42.
Badania rozpoczna się o godz. 14.00. U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki. Panie nie objęte programem mogą skorzystać          z badania mammograficznego odpłatnie (70 zł).
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia!!! Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.
Rejestracja odbywa się pod bezpłatnym numerem telefonu 800 160 168  lub (61) 85-57-528 i (61) 85-13-077 od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 - 15.00.