Nagroda dla gminy za projekt „Teatr łączy pokolenia”

Gmina Rozdrażew została nagrodzona w wojewódzkim konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za finansowanie projektu „Teatr łączy pokolenia”

realizowanego pod kierunkiem p. Jolanty Adamiak  przez grupę teatralną seniorów „Gracja” i teatrzyk dziecięcy „Iskierki”. W kategorii działań prokulturowych zgłoszonych przez gminy, Rozdrażew otrzymał drugą nagrodę w wysokości 7.000zł. Wręczenie nagrody przedstawicielom samorządu i wykonawców przez p. Marzenę Wodzińską – członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego miało miejsce podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w Poznaniu 23 listopada. 
To trzeci nagrodzony jedną z głównych nagród tego konkursu projekt realizowany na terenie naszej gminy. Wcześniejsze to „Izba lekcyjna z dawnych latach” zrealizowana w szkole filialnej w Dzielicach oraz projekt „Tradycja i kultura wsi wielkopolskiej – dziedzictwem przyszłych pokoleń” zrealizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew w budynku byłej masztalarni.

gala03
gla2p03
gla2p01
gla2p02
gala02