Kalendarze i torby ekologiczne

W grudniu 2017r. każdy właściciel posesji, który nie ma zaległości w opłacaniu opłaty za zagospodarowanie odpadów oraz należności za ścieki  otrzyma kalendarz ścienny

12 kartkowy na 2018r.  z informacją o zasadach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Dodatkowo osoby, które zgodnie ze złożoną deklaracją segregują odpady otrzymają ekologiczną torbę na zakupy z nowym wizerunkiem herbu gminy. Osoby, które nie deklarowały selektywnej zbiórki odpadów i nie oddają surowców wtórnych w workach otrzymają torbę, jeśli chociaż raz dostarczyły odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki. W/w kalendarze i torby można będzie odbierać od 6 grudnia  w Urzędzie Gminy pokój nr 10 - w podwórzu.