Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych do wynajmu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 7 do 28 września 2010r.