Galerie

Wnioski na stypendia socjalne

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że  można pobierać wnioski  na stypendia socjalne dla uczniów. Druki dostępne są w Gminnym Zespole Szkół  i Przedszkoli w Rozdrażewie ul. Rynek 1 pok. nr 16 w godzinach pracy zespołu. Wypełnione wnioski należy dostarczyć pod wyżej wskazany adres w terminie do dnia 15 września 2010 roku.