Galerie

Powiatowe Święto Plonów 2010

W niedzielę, 5 września Rozdrażew gościł  uczestników tegorocznych Dożynek Powiatowych, które zorganizował miejscowy Urząd Gminy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie. O tym, że w Rozdrażewie ma miejsce wydarzenie niecodzienne informowały wykonane przez mieszkańców dożynkowe witacze ze słomy oraz  liczne dekoracje przedstawiające wiejskie scenki rodzajowe, usytuowane wzdłuż Henrykowa
i ul. Krotoszyńskiej.

 

Święto Plonów rozpoczęto uroczystą  mszą św. dziękczynną w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie, którą koncelebrowali księża z parafii obejmujących swym zasięgiem teren gminy Rozdrażew: miejscowy proboszcz ks. Sławomir Siewkowski oraz ks. kanonik Ryszard Dziamski z Kobierna i ks. Robert Dadacz – proboszcz w Nowej Wsi. Następnie barwny korowód dożynkowy złożony z przedstawicieli władz powiatu krotoszyńskiego i poszczególnych gmin, organizacji rolniczych, zaproszonych gości, mieszkańców oraz zespołów folklorystycznych przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP w Kobylinie przemaszerował na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam gości Dożynek powitał Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski. W swym przemówieniu zwrócił uwagę na bogatą tradycję i symbolikę dożynek oraz wyraził podziękowanie za całoroczną pracę rolników, której historia zamyka się w każdym bochenku chleba.

Na wstępie ceremonii obrzędowej młodzi mieszkańcy gminy w strojach ludowych wnieśli okazały wieniec. Starostami tegorocznych dożynek byli  Iwona Jercha z Grębowa i Grzegorz Lis z Trzemeszna, a asystowali  im  Anna Morawska i Bernard Kierakowicz  z Sulmierzyc, które będą organizować przyszłoroczne Dożynki Powiatowe. Wręczyli oni bochen chleba upieczony z tegorocznych plonów Staroście Krotoszyńskiemu  Leszkowi Kulce i asystującym mu: Wójtowi Gminy Mariuszowi Dymarskiego oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu  Stanisławowi Szczotce. Włodarz Powiatu Leszek Kulka  w swym wystąpieniu podziękował rolnikom powiatu za ich trud pracy włożony w tegoroczne żniwa.  
Podczas Dożynek nie mogło zabraknąć tradycyjnych przyśpiewek wykonywanych przez zespoły ludowe. Do ich wysłuchania i odbioru dożynkowych chlebków poproszone zostały delegacje Powiatu Krotoszyńskiego i tworzących go gmin, księża, starostowie dożynek i ich asystenci. W imieniu posła
na Sejm RP Macieja Orzechowskiego chlebek odebrał jego asystent Miłosz Zwierzyk. Na zakończenie części obrzędowej obdarowani podzielili się chlebem z  licznie zgromadzonymi uczestnikami święta.

W części artystycznej na bogato udekorowanej przez panie z KGW Rozdrażew scenie zaprezentowały się: Zespoły „Kobierzanki”, „Kalina”, „Babiniec”, „Łagiewniczanie” i „Senior”, Kapela Znad Orli, zespół wokalny działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. Wiele braw zebrała najmłodsza artystka – pięcioletnia koźminianka Agatka Stanisławska.
Podczas Święta Plonów Starosta Krotoszyński oraz Wójt Gminy Rozdrażew  wręczyli odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” nadane dziewięciu rolnikom powiatu  krotoszyńskiego. Dożynkom towarzyszyła  wystawa przedstawiająca rzemiosła związane z dawnym życiem wiejskim. Warsztaty pracy i wyroby zaprezentowali: kowal, garncarz, stolarz-bednarz, pszczelarz, wikliniarz oraz twórcy dzieł w drewnie i słomie. Ich dzieła można było nie tylko zobaczyć, ale również nabyć, podobnie jak i efekty twórczości podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy w Krotoszynie.  Duże zainteresowanie, zwłaszcza najmłodszej części widowni wzbudziły: prezentacja sikawki konnej OSP Dąbrowa i pokaz maszyn rolniczych używanych przy zbiorach  zbóż na przestrzeni ostatnich stu lat, począwszy od wozu drabiniastego z kosami i cepami, poprzez kosiarkę z przyrządem żniwnym i wiązałkę po najnowocześniejszy kombajn i prasę.  Stare urządzenia przygotowały do pokazu sołectwa Nowa Wieś, Budy i Wyki.
Zainteresowaniem cieszyły się również liczne stoiska promujące zdrowy styl życia. Uczestnicy Dożynek korzystali z pomiaru ciśnienia, badań poziomu cukru, pomiaru tkanki tłuszczowej, porad dotyczących zapobiegania chorobom serca, układu krążenia i w zakresie  udzielania pierwszej pomocy. Powodzeniem cieszyły się przeprowadzane konkursy sprawnościowe dla dzieci w ramach promowania aktywności ruchowej.  O podniebienia uczestników Dożynek zadbały Koła Gospodyń Wiejskich w Rozdrażewie i Rozdrażewku, które serwowały przygotowane przez siebie wypieki, kawę
i herbatę oraz chleb ze smalcem i żurek.
Wieczorem licznie zgromadzoną publiczność rozbawili popularni mieszkańcy Kopydłowa czyli zespół „Spotkanie z Balladą”  oraz miejscowy zespół kabaretowy „Babiniec”. Dożynki Powiatowe prowadzone przez Jolantę Bożejewicz i Jerzego Juskowiaka zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu „REXONA”.


Fotoreportaż Zdzisława Pautera - (GALERIA)

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie Dożynek Powiatowych w Rozdrażewie i nadanie im odpowiedniej oprawy. Dziękuję:
- księdzu proboszczowi Sławomirowi Siewkowskiemu oraz ks. kanonikowi Ryszardowi Dziamskiemu i ks. Robertowi Dadaczowi za oprawioną mszę świętą dziękczynną,
- Starostom Dożynkowym Iwonie Jercha i Grzegorzowi Lisowi oraz ich asystentom Annie Morawskiej i Bernardowi Kierakowiczowi,
- panu Staroście Leszkowi Kulce, delegacji powiatu krotoszyńskiego oraz delegacjom gmin z terenu powiatu,
- delegacjom wiejskim z parafii Rozdrażew, składającym wieńce dożynkowe podczas mszy dziękczynnej,
- pani Kazimierze Barcik za przygotowanie części obrzędowej,
- zespołom ludowym reprezentującym poszczególne gminy, Orkiestrze Dętej w Kobylinie oraz zespołowi kabaretowemu „Babiniec”,  które uświetniły część obrzędową i artystyczną Dożynek,
- delegacji młodzieży niosącej wieniec dożynkowy,
- prowadzącym uroczystości: Jolancie Bożejewicz i Jerzemu Juskowiakowi,
- paniom z Kół Gospodyń Wiejskich w Rozdrażewie i Rozdrażewku za przygotowane dekoracje miejsca uroczystości dożynkowych oraz wypieki domowe serwowane w trakcie uroczystości,
- paniom z zespołu „Kalina” za przygotowanie wieńcy dożynkowych,
- firmie piekarniczej „M.J.M. Czwojda s.c.” Mateusza i Jakuba Czwojdów za przekazane chleby dożynkowe,
- paniom Irenie Chmielarz i Marii Jankowskiej zapewniającym opiekę medyczną,
- Radom Sołeckim wsi Henryków, Rozdrażewek i Trzemeszno oraz Kółku Rolniczemu w Rozdrażewie za przygotowanie witaczy dożynkowych,
- mieszkańcom Henrykowa i Rozdrażewa za przygotowanie dożynkowego wystroju miejscowości,
- sołtysom i mieszkańcom wsi Nowa Wieś, Budy, Wyki oraz Dawidowi Olejniczakowi i Maciejowi Noculakowi za przygotowanie korowodu maszyn żniwnych,
- wystawcom stoisk tradycyjnego rzemiosła i promocji zdrowia oraz druhom OSP Dąbrowa prezentującym historyczny sprzęt,
- Danielowi Bochnie i Mirosławowi Zmyślonemu za udostępnienie terenów pod miejsca parkingowe,  
- druhom OSP Budy, Dąbrowa, Dzielice, Maciejew i Rozdrażew za zabezpieczenie parkingów,
- firmom „JAN BUD” Janusza Chmielarza, „MAX-POL” Andrzeja Czajki, „Scorpion” Tadeusza Stasika oraz Przedsiębiorstwu Henryka Juskowiaka za okazaną pomoc techniczną przy organizacji imprezy,
- pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy za ogrom pracy włożony w przygotowanie i zapewnienie sprawnego przebiegu uroczystości,
- pracownikom Starostwa Powiatowego w Krotoszynie za okazaną pomoc,
-  osobom, które udostępniły przygotowane przez siebie reportaże fotograficzne i filmowe uroczystości - Małgorzacie Juskowiak, Zdzisławowi Pauterowi i Franciszkowi Kurzawie,
- wszystkim, którzy w jakikolwiek inny sposób włączyli się w przygotowanie Dożynek Powiatowych 2010.

 

Mariusz Dymarski
Wójt Gminy Rozdrażew