Informacja o naborze wniosków w programie "Równać szanse"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy   w ramach Programu „Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7.000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż l stycznia 2011r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne.
Celem projektów jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13 - 19 lat  z terenów wiejskich i małych miast do 20.000 mieszkańców. Termin składania wniosków upływa l2 października 2010r. Informacje o konkursie oraz wnioski, które można składać korzystając z elektronicznego systemu naboru znajdują na stronie: www.rownacszanse.pl