Galerie

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w kwietniu

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 3 kwietnia 2018r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Mammobus ustawiony zostanie  przy  Szkole Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42.
Badania odbędą się od godz. 14.00. U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki. Panie nie objęte programem mogą skorzystać z badania mammograficznego odpłatnie (70 zł). Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia!!! Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.
Rejestracja odbywa się pod bezpłatnym numerem telefonu 800 160 168  lub  (61) 85-57-528 i (61) 85-13-077 od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 - 15.00.