Galerie

XIII edycja konkursu " Mój ogród"

W dniu 22 września 2010 r. w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie odbyło się uroczyste podsumowanie XIII edycji konkursu na najładniejszy ogród.

Do tegorocznego konkursu udział zgłosiło 13 uczestników, a oceny ogródków dokonała komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w składzie :
Krystyna Teodorczyk (przedstawiciel Urzędu Gminy) Jadwiga Broda i Bożena Jakubek (Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich).
Oceny dokonano w dwóch kategoriach :
- „Mój ogród warzywno-kwiatowy”
- „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”.
Laureatami konkursu w pierwszej kategorii zostali :
I    Teresa Gościniak                  Budy
II    Mariola Wosińska                 Rozdrażew
III   Irena Talaga                       Rozdrażew   
W kategorii „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni” :
I    Janusz Jakubek                    Nowa Wieś
II   Daniel Dymowski                  Nowa Wieś
III  Małgorzata Kaszub                Maciejew
Laureatom nagrody wręczył Wójt Gminy Mariusz Dymarski.