Galerie

Spotkanie dotyczące problemów rolnictwa

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy na dyskusję dotyczącą problemów rolnictwa, która odbędzie się 11 października o godz. 10.00 w Sali Wiejskiej w Grębowie. W spotkaniu wezmą udział: Wiceminister Rolnictwa pan Artur Ławniczak

Dyrektora Departamentu Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa PROW, przedstawiciele Grup Producenckich  oraz zaproszeni goście.

Organizatorzy:
Prezes Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Iwona Plucińska
Radny Powiatu Krotoszyńskiego  Hieronim Marszałek