Galerie

Informacja z obrad XLII sesji Rady Gminy

XLII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 28 września 2010r. W jednym z pierwszych punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z Informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew za poprzedni rok szkolny, której obowiązek przedłożenia wynika z ustawy o systemie oświaty (więcej )