Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 11 października 2010r. do 2 listopada 2010r.