Galerie

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu 20 października 2010r. o godz. 9.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy .

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji projektu  systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Indywidualizacja nauczania”.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zamknięcie obrad.