Galerie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego lokalizację zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew (pobierz)