Galerie

Informacja gospodarcza

W dniu 27.10.2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu złożone zostało rozliczenie pierwszego etapu inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie - Osiedle” oraz wniosek o refundację ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwoty 779.366 zł.

Dotychczasowy koszt inwestycji wyniósł 1.267.769zł, w ramach których kwotę 65.880zł wydatkowano jeszcze w roku 2009r. na dokumentację projektowo - kosztorysową.  Realizacja drugiego etapu kanalizacji obejmująca pozostałe ulice Osiedla i fragment ulicy Koźmińskiej potrwa do sierpnia 2011. Jego koszt ma wynieść 1.960.631 zł, przy czym kwota 1.205.306zł  zostanie zrefundowana ze środków PROW 2007 - 2013.