Galerie

Strategia Rozwoju Gminy na zebraniach wiejskich

Tematem wrześniowych zebrań wiejskich oprócz podjęcia uchwał w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2019 będzie wyrażenie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018- 2026.

 

Treść  projektu Strategii (pobierz)  

Terminy najbliższych zebrań

12.09.2018 r. godz. 1900 Chwałki

14.09. 2018r. godz. 1900 Grębów