Galerie

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji

W dniu 3 listopada podpisana została w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy. Środki te pozyskane zostaną w wyniku rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-20013. Kwota dofinansowania inwestycji planowanej na lata 2012 – 2013 wyniesie 2.015.328zł.