Galerie

Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości przekazany strażakom

W dniu 28 listopada 2018 r. w obiekcie „Masztalarni” w Rozdrażewie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego, mającego umożliwić skuteczne prowadzenie działań ratowniczych i pomoc osobom poszkodowanym w  wypadkach.


Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Mariusz Dymarski w asyście Komendanta Gminnego OSP druha Henryka Włodarczyka i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP druha Henryka Szkudłapskiego. W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczył także Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP druh Kazimierz Kusza oraz Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.
Zakupiony sprzęt przydzielono na rzecz wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 44.993,45 zł. Na jego zakup Gmina Rozdrażew otrzymała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 99% kosztów czyli 44.543,52 zł, zapewniając wkład własny gminy w wysokości 1% tj. 449,93 zł.
W ramach otrzymanych środków zakupiono sprzęt dla:
- OSP Rozdrażew:  zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy, zabezpieczenie poduszki
 powietrznej pasażera, osłonę poszkodowanego, torbę medyczną R1, pilarkę do drewna STIHL,
- OSP Nowa Wieś: pilarkę do drewna STIHL,- 2 latarki akumulatorowe, torbę medyczną R1 z szynami
 Kramera i deską,
- OSP Budy:  defibrylator do zamontowania na zewnątrz wraz z kluczem pediatrycznym, 2 latarki
 akumulatorowe,
- OSP Grębów:  2 latarki akumulatorowe, pilarkę do drewna STIHL,
- OSP Maciejew: 2 latarki akumulatorowe, pilarkę do drewna STIHL,
- OSP Dąbrowa: 2 latarki akumulatorowe, pilarkę do drewna STIHL, agregat prądotwórczy HONDA,
- OSP Trzemeszno: 2 latarki akumulatorowe,  pilarkę do drewna STIHL,
- OSP Dzielice: 2 latarki akumulatorowe,  pilarkę do drewna STIHL,
- OSP Rozdrażewek: 2 latarki akumulatorowe, pilarkę do drewna STIHL.

Zdjęcia  Gazeta krotoszyńska

sprzet ppoz02
sprzet ppoz01
sprzet ppoz03
sprzet ppoz04
sprzet ppoz05
sprzet ppoz06
sprzet ppoz07
sprzet ppoz08