Galerie

Złote Gody

W dniu 17 listopada 2010 r. w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie odbyło się uroczyste spotkanie władz gminy z jubilatami obchodzącymi Złote Gody.
Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziło pięć par

Państwo Katarzyna i Franciszek Mądry z Dzielic,
Państwo Joanna i Kazimierz Krawcowie z Maciejewa,
Państwo Anna i Józef Głodowie z Nowej Wsi,
Państwo Marianna i Jan Zmyśloni z Rozdrażewa,
Państwo Maria i Józef Zmyśloni z Rozdrażewa,
Wójt Gminy Mariusz Dymarski w obecności Sekretarza Gminy Barbary Biesiada oraz Kierownika USC Reginy Wróbel wręczył parom małżeńskim medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
nadane przez Prezydenta RP.
Jubilatom złożono serdeczne gratulacje i życzenia, wręczono pamiątkowe dyplomy oraz upominki
i kwiaty. Czas spędzony przy wspólnej kawie uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego „Kalina” z Nowej Wsi.