Galerie

Termin i porządek obrad I sesji Rady Gminy

Inauguracyjna sesja Rady Gminy VI kadencji zwołana została na dzień 27 listopada 2010r. (sobota) godz. 15.00. Sesja odbędzie się w salce Kólka Rolniczego w Rozdrażewie, a porządek jej obrad przewiduje: wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady oraz powołanie stałych komisji Rady Gminy.