Informacja o oddaniu do użytku nowego parkingu

Wraz z rozpoczęciem 2019 roku znacząco zwiększyła się liczba miejsc parkingowych w centrum Rozdrażewa. Oddano bowiem do użytku wielostanowiskowy parking przy ul. Krotoszyńskiej

(sąsiadujący z dotychczasowym parkingiem przy Ośrodku Zdrowia).
 Koszt realizacji zadania przez wyłonione w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe MAL POL Józef Kryś z Krotoszyna wyniósł ostatecznie 283.200 zł  (bez kosztów dokumentacji projektowej i nadzoru). Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej  na powierzchni 1.290m2, (miejsca postojowe wraz z pasem manewrowym), wykonanie odwodnienia wraz z separatorem oraz miejsc do nasadzenia zieleni.
W związku z oddaniem parkingu do użytku apelujemy, by osoby pozostawiające pojazd na dłużej korzystały z nowego parkingu, a parking w Rynku wykorzystywany był na potrzeby krótkotrwałego parkowania związanego z załatwianiem spraw w Urzędzie czy wizytą w sklepach.