Sołtysi wybrani na nową kadencję

Zakończył się cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali Sołtysów i Rady Sołeckie.

W pięciu sołectwach dotychczasowi sołtysi nie zdecydowali się kandydować na nowe kadencje i mieszkańcy wybrali nowe osoby. Sołtysi wybrani w poszczególnych sołectwach: Budy - Patrycja Droszcz, Chwałki - Bogdan Niemczyk, Dąbrowa - Wiesław Jankowski,  Dzielice - Danuta Kołodziej,  Grębów -Grzegorz Czajka, Henryków - Regina Bartkowiak,  Maciejew - Irena Kurasz, Nowa Wieś - Jan Maciejewski,  Rozdrażew - Roman Poczta, Rozdrażewek  - Tadeusz Pachciarz, Trzemeszno - Karol Panek, Wolenice - Beata Machowska, Wyki - Henryk Zmyślony.