Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 29 stycznia 2019r. do 19 lutego 2019r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7 lub pod nr tel. 62 722 13 05 wew. 47

Wykaz  (pobierz)