Bezpłatne porady Gminnego Punktu Konsultacyjnego

Urząd Gminy informuje, że w Przychodni ROZMED w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych  od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin.

Bezpłatnych porad i konsultacji udziela specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnieni, pedagog  mgr Agnieszka Rozum tel. kontaktowy: 695 415 667. Punkt czynny w każdy  czwarty wtorek miesiąca w godz. 15.00-17.00. Terminy dyżurów: 26 luty; 26 marzec; 23 kwiecień; 28 maj; 25 czerwiec. 

Szczegółowe informacje