Galerie

Komunikat ostrzegawczy o opadach śniegu

W oparciu o otrzymany komunikat „OSTRZEGAWCZY O INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU” ostrzega się mieszkańców gminy, że w najbliższych dniach przewiduje się  intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne i silny wiatr. W związku z powyższym  przypomina się właścicielom

i zarządcom obiektów budowlanych o stałym kontrolowaniu i usuwaniu nadmiernej ilości  zalęgającego na dachach śniegu i lodu. Ponadto mieszkańcy gminy zobowiązani są również do utrzymania czystości i porządku poprzez usuwanie śniegu, błota i gołoledzi z chodników przyległych do nieruchomości.
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie, ul. Transportowa 1, telefon dyżurny: (62) 722 65 31.
Akcję zimowego utrzymania dróg gminnych z ramienia Urzędu Gminy koordynować będzie p. Maria Antczak, nr tel. (62) 7221379, po godz. 15ºº         tel. 691 378 236.