Informacja dla rolników

Wójt Gminy Rozdrażew przekazuje do wiadomości rolników odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą warunków udzielania pomocy producentom rolnym

, u których powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane huraganem, deszczem nawalnym lub gradem w 2017r. (pismo)