Galerie

Spotkanie organizacyjne Koła Honorowych Krwiodawców

Przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi i Wójt Gminy  Rozdrażew serdecznie zapraszają wszystkie osoby pragnące działać na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka, w szczególności honorowych dawców krwi na spotkanie założycielskie Klubu Honorowych Dawców Krwi     w Rozdrażewie.Spotkanie odbędzie się 7 grudnia (wtorek) o godz. 19.00. w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.