Informacja o e-dowodach

W związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostają e-dowody,  które zastąpią tradycyjne dowody osobiste. Wnioski o wydanie e-dowodu można składać od 4 marca 2019 roku.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Posiada on wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dodatkowo, w warstwie elektronicznej e-dowodu będzie można aktywować tzw. podpis osobisty, który pozwoli m.in. na logowanie się do portali administracji publicznej np. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów, a także korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.
Osoba składająca wniosek o dowód osobisty sama decyduje czy chce,  aby podpis osobisty znalazł się w e-dowodzie. Aby odblokować elektroniczne funkcje dowodu, przy odbiorze lub później w dowolnym urzędzie gminy, konieczne będzie ustalenie kodów PIN.
PIN1 (czterocyfrowy) posłuży do logowania, natomiast PIN2 (sześciocyfrowy) do składania podpisu osobistego. Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.
WAŻNE! Jeżeli dowód osobisty jest nadal ważny – nie ma obowiązku wymiany na e-dowód. To posiadacz dowodu osobistego decyduje, czy chce wymienić go na e-dowód teraz, czy tuż przed upływem ważności obecnego dowodu.
Dodatkowe informacje o tym jak korzystać z e-dowodu znajdują się na stronie www.edowod.gov.pl