Galerie

Szósta kadencja samorządu rozpoczęta

27 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Rozdrażew. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnych. Następnie przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady.

W wyniku głosowania przewodniczącym wybrany został Artur Jakubek (komitet Aktywna Gmina), który stosunkiem głosów 10:5 wygrał  z Michałem Rybą (PSL). Na wiceprzewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury, a na stanowisko to Rada wybrała reprezentanta PSL Mirosława Jarockiego, który funkcję radnego sprawuje nieprzerwanie od 2002r. Rada powołała również stałe komisje, które podczas najbliższych posiedzeń wyłonią osoby kierujące ich pracami.