Dostępne Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

W Urzędzie Gminy w Rozdrażewie  uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Pozwala ono interesantom sprawdzać zobowiązania i dokonywać płatności  przez Internet bez konieczności wizyty w urzędzie.

Dzięki EBOI mieszkaniec może uzyskać informacje o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Urzędu Gminy w Rozdrażewie w zakresie:
opłaty za gospodarowanie odpadami;
podatku od nieruchomości;
podatku rolnego;
podatku leśnego;
podatku od środków transportowych.

System EBOI dostępny jest pod adresem: https://eboi.rozdrazew.pl/eboi

Daje on interesantom Urzędu możliwość dokonania płatności w związku z opłatami i podatkami obsługiwanymi przez systemy informatyczne Urzędu Gminy w Rozdrażewie.

Aby rozpocząć korzystanie z usług EBOI konieczne jest założenie profilu zaufanego pod adresem pz.gov.pl.
Profil zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy korespondencji z urzędem.
 
Po wypełnieniu wniosku o założenie profilu zaufanego należy go potwierdzić w jednym z wielu dostępnych punktów potwierdzających, np: Urząd Skarbowy w Krotoszynie, ZUS Krotoszyn.
 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z administratorem systemu dostępnym pod adresem email: admin(at)rozdrazew.pl